ΑΚΕΨΙΜΑΙΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΑΚΕΨΙΜΑΙΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20/8/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ-ΤΕΛΑΡΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ
Α.Φ.Μ.:099771643
Γ.Ε.ΜΗ.:0384011705000
Μ.Α.Ε.:46695/62/Β/00/0199
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Παύλου Μελά
Διεύθυνση:ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 13-Τ.Κ.56430
Τηλέφωνο:2310683866